Regulamin

DANE FIRMY:

RAFIMAG Magdalena Kobylarz
ul. Parkowa 17, 37-410 Bieliny

NIP: 1251383074, REGON: 361022329

tel. 505 122 785, tel. 609 969 140, e-mail: wiklinarafimag@gmail.com

numer konta bankowego: 13 1870 1045 2078 1075 3818 0001

A. Produkty i zamówienia

1. Wszystkie ceny podane na naszej stronie wyrażone są w złotych polskich.

2. Zakupów w naszym sklepie mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.

3. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia wątpliwego lub zawierającego niekompletne dane.

B. Dostawa i formy płatności

1. Dostawa zamówionego towaru nastąpi możliwie jak najszybciej, jednak zastrzegamy sobie prawo realizacji zamówienia w czasie do 3 tygodnie od chwili wpłynięcia zamówienia. Wyplatamy oferowane produkty własnoręcznie i wykonujemy je na bieżąco, z tego względu czas realizacji to od 1 do 3 tygodni – w zależności od liczby zamówień w danym momencie.

2. Wyroby dostarczone będą przez firmę kurierską DPD, Pocztex Kurier48, DHL lub inną firmę kurierską.

3. Bezpłatna wysyłka – klient nie ponosi dodatkowych kosztów za wysyłkę po przedpłacie. Koszt wysyłki za pobraniem (płatność u kuriera) to 10zł

4. Po otrzymaniu zamówienia, wyślemy państwu potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

5. Istnieje możliwość dostarczenia zamówionego towaru przez naszą firmę, bez pośrednictwa firmy kurierskiej, w odpowiednio niższej cenie. Opcja ta dotyczy okolic miasta Wołomin oraz trasy Nisko-Lublin-Wołomin.

6. Możliwy jest także odbiór osobisty zamówienia w Bielinach (adres firmy), lub w Duczkach pod Warszawą. Termin odbioru w Duczkach należy odpowiednio wcześniej ustalić, bywamy tu średnio raz na dwa miesiące.

7. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:

 • za pośrednictwem płatności elektronicznych przelewy24, które obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayPro SA – z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
 • w formie przedpłaty na rachunek firmowy: 13 1870 1045 2078 1075 3818 0001 przelewem tradycyjnym (w tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia), wówczas wyroby wysyłane są po zaksięgowaniu wpłaty na konto,
 • gotówką, płatne przy odbiorze

8. Mają Państwo pełne prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy (do czego namawiamy).

9. Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133, poz. 883. Zgodnie z ustawą mają Państwo prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienie żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

10. Prosimy nie odbierać przesyłek zewnętrznie uszkodzonych lub wskazujących na otwarcie ich podczas wysyłki poprzez osoby niepożądane. W takim przypadku prosimy o natychmiastowy kontakt telefoniczny i spisanie protokołu szkody z kurierem.

C. Reklamacje

 1. Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady.
 2. Gdy zakupiony przez Kupującego Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie.
 3. Kupujący zgłaszając Reklamacje powinien czytelnie wypełnić formularz reklamacji, po czym odesłać go razem z Towarem i dowodem potwierdzającym zakup (tj. faktura lub paragon) na adres: 37-410 Bieliny, Parkowa 17 z wyraźnym dopiskiem „REKLAMACJA”.  Zgłoszenie reklamacji bez jednoczesnego przesłania Towaru uniemożliwi Sprzedawcy prawidłowe rozpatrzenie reklamacji.
 4. W przypadku, gdy sprzedany Towar ma wadę, Kupujący może według własnego wyboru:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego usunie wadę lub wymieni Towar na wolny od wad albo zwróci Cenę, gdy nie będzie możliwa naprawa,
 • żądać wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady (Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu ze sposobem określonym w pkt 1) wymagałoby nadmiernych kosztów).
 1. Kupujący ma obowiązek zapakować odsyłany Towar w odpowiedni sposób zgodnie z jego właściwościami, tak aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom powstałym podczas transportu. Koszt przesłania Towaru w ramach Reklamacji ponosi Sprzedawca, jednakże dopiero w chwili uznania reklamacji, dokonując zwrotu poniesionych przez Kupującego kosztów w sposób przez niego wskazany w reklamacji. Sprzedawca nie odbiera Towarów przesłanych do niego za pobraniem.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do Reklamacji w ciągu 14 dni roboczych. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem, konserwacją lub niezachowaniem wskazówek lub zaleceń producenta wykraczające ponad zwykłe użytkowanie. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będący wynikiem korzystania z niego poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 3.  Producent nie uznaje reklamacji związanych z:
 • naturalnymi rozwarstwieniami, ostrymi elementami, pęknięciami i nierównościami Towarów z wikliny;
 • odchyleniami i różnicami w kolorze oraz rozmiarze Towarów z wikliny;
 • nieprawidłowym użytkowaniem Towarów z wikliny, w szczególności Towarów dla dzieci, które mają charakter kolekcjonerski a ich użytkowanie przez dzieci odbywa się na wyłączną odpowiedzialność opiekuna.
 1. Producent zastrzega także, że towary z wikliny są wyrobami ręcznymi i nie posiadają atestów. Towary z wikliny wykonywane są przy użyciu zszywek, gwoździ i wkrętów oraz innych metalowych elementów,  mogą zawierać ostre elementy i wykończenia. Zaleca się umieszczanie tych towarów na płytkach, dywanie lub zabezpieczenie ich filcem. Ze względu na właściwości wikliny towary te należy także chronić przed słońcem i deszczem.

D. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU PRZEZ KONSUMENTA

 1. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r., który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Sprzedawcy: 37-410 Bieliny, Parkowa 17, bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wiklinarafimag@gmail.com . Kupujący zobowiązany jest także odesłać Sprzedawcy nabyty Towar, zapakowany w oryginalne opakowanie, w sposób, który zapobiega ewentualnym zniszczeniom Towaru lub jego opakowania podczas transportu wraz z dowodem potwierdzającym zakup.
 2. Termin czternastodniowy, w którym Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Towaru w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi drogą elektroniczną od dnia jej zawarcia. Termin czternastodniowy dotyczy dni kalendarzowych.
 3. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności biegnie od objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, z tym, że w przypadku, gdy Umowa:
 • obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 • polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów.
 1. Jeżeli Konsument nie został poinformowany przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od Umowy, prawo do odstąpienia od Umowy wygasa po 12 miesiącach od upływu czternastodniowego terminu określonego w ust. 1.
 2. Jeżeli Konsument został poinformowany przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od Umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia Konsumentowi informacji o tym prawie.
 3. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży dostępnego w internecie. Kupujący może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną.
 4. W razie odstąpienia od umowy, Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych.
 5. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Kupującego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki od Kupującego, Sprzedawca sprawdzi stan przekazanego Towaru (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością). Jeżeli Sprzedawca nie odnotuje żadnych defektów Towaru, na adres e-mail Kupującego prześle informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu Towaru, zaś na załączony w oświadczeniu numer konta zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę. Jeżeli zwrot Towaru zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu), Sprzedawca przekaże Kupującemu na wskazany adres e-mail informację o nieprzyjęciu zwrotu Towaru. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny Sprzedawca odeśle Towar zaś kosztem przesyłki obciąży Kupującego.
 6. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.
 7. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca nie odbiera Towarów przesłanych do niego za pobraniem.
 8. Kupujący winien zwrócić Towary na adres Sprzedawcy: z wyraźnym dopiskiem „ZWROT” niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu m.in. w odniesieniu do umowy:
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży,
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb „Towar spersonalizowany”,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • której przedmiotem dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • zawartej w drodze aukcji publicznej,
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
 1. Prawo do zwrotu Towaru w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia Kupującemu, stosuje się tylko do sprzedaży Towaru osobie fizycznej będącej Konsumentem oraz osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą

E. Polityka prywatności

1. DEFINICJE

1.1. Administrator – RAFIMAG Magdalena Kobylarz ul. Parkowa 17, 37-410 Bieliny, NIP: 1251383074, REGON: 361022329

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje dotyczące osoby fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia użytkownika, dane o jego lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie.
1.3. Polityka – Polityka prywatności.
1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.5. Serwis – sklep internetowy prowadzony przez Administratora dostępny pod adresem www.wiklinarafimag.pl
1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności świadczonych przez Administratora opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług w serwisie oraz informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. W poniższym regulaminie zostały opisane szczegółowe zasady oraz cel przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

KORZYSTANIE Z SERWISU

3.1. Dane osobowe wszystkich użytkowników korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:
3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3.1.2. w celu obsługi zakupów dokonywanych przez użytkowników bez rejestracji w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3.1.3. w celu obsługi reklamacji użytkowników- wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
3.1.4. w celach statystycznych oraz analitycznych– wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analizy aktywności Użytkowników oraz ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Serwisu i świadczonych usług w Serwisie;
3.1.5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora Serwisu (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
3.1.6. w celach marketingowych Administratora Serwisu oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING” rzeczowej polityki prywatności Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora Serwisu). Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator Serwisu przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa Serwisu, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

REJESTRACJA W SERWISIE

3.2. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta w Serwisie. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.3. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są:
3.3.1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
3.3.2. w celach statystycznych oraz analitycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
3.3.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
3.3.4. w celach marketingowych Administratora Serwisu oraz innych podmiotów– zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.
3.4. Jeżeli Użytkownik Serwisu umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

3.5. Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
3.6. Dane osobowe są przetwarzane:
3.6.1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3.6.2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze Serwisu, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3.6.3. w celach statystycznych oraz analitycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
3.6.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

FORMULARZE KONTAKTOWE

3.7. Administrator Serwisu zapewnia Użytkownikom możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych przez Użytkownika oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi przez Administratora. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
3.8. Dane osobowe są przetwarzane:
3.8.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3.8.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

4. MARKETING

4.1. Administrator Serwisu przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
4.1.1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści reklamowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
4.1.2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
4.1.3. kierowaniu e-mailowych powiadomień użytkownikowi o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
4.2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator Serwisu w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych użytkowników Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

REKLAMA KONTEKSTOWA

4.3. Administrator Serwisu przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

REKLAMA BEHAWIORALNA

4.4. Administrator Serwisu przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki Użytkownika.
4.5. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

MARKETING BEZPOŚREDNI

4.6. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora Serwisu polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody. Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora Serwisu, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora Serwisu zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora Serwisu.
5.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

6. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

6.1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
6.1.1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator Serwisu przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
6.1.2. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator Serwisu przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
6.1.3. Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator Serwisu usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
6.1.4. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
6.1.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator Serwisu zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
6.1.6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator Serwisu wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora Serwisu jak i tego innego podmiotu;
6.1.7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
6.1.8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora Serwisu (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie.
6.1.9. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
6.1.10 Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
6.2.1. w formie pisemnej na adres: RAFIMAG Magdalena Kobylarz ul. Parkowa 17, 37-410 Bieliny
6.2.2. drogą e-mailową na adres: wiklinarafimag@gmail.com
6.3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
6.3.1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
6.3.2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);
6.3.3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).
6.4. Jeżeli Administrator Serwisu nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
6.5. Odpowiedź na zgłoszenia przez użytkownika zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator Serwisu poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
6.6. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.

7. ODBIORCY DANYCH

7.1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia)
7.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

8.1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator Serwisu przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
8.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
8.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
8.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
8.1.4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
8.2. Administrator Serwisu zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Administrator Serwisu na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator Serwisu dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
9.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

10. DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem Serwisu jest możliwy poprzez adres e-mail: wiklinarafimag@gmail.com lub adres korespondencyjny RAFIMAG Magdalena Kobylarz ul. Parkowa 17, 37-410 Bieliny

12. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

.
Zamówienia i pytania o nasze wyroby prosimy kierować za pośrednictwem sklepu internetowego lub na adres e-mail:  wiklinarafimag@gmail.com lub telefonicznie, na numer: 505 122 785 lub 609 969 140. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20.00

No comments yet.

Dodaj komentarz

Shopping cart0
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping
0